Historie VŠTJ Ekonom Praha

Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha vznikla v roce 1952 po ustavení katedry tělesné výchovy na Vysoké škole ekonomické. Původní název byl Slavia Ekonom. Základ činnosti tvořily sporty blízké vysokoškolákům, rozšířené o turistiku. I přes nejrůznější reorganizace tělovýchovy si činnost naší jednoty zachovala kontinuitu až do dnešní doby, i když se v průběhu let jednotlivá odvětví rozvíjela s různou dynamikou. Mezi studenty byl vždy velký zájem o nové, netradiční činnosti a tak oddíly orientačního běhu, softbalu, windsurfingu, florbalu a survivalu byly mezi prvními, které v republice vznikly.

Nejúspěšnějším sportovním odvětvím byl v minulosti basketbal, později jachting a dnes orientační běh a outdoorové sporty. Úspěšná ale byla i nevýkonnostní činnost turistiky i ostatních oddílů, která se zaměřila hlavně na aktivní pohybové vyžití studentů.

Velký význam pro činnost měla vždy těsná spolupráce s VŠE a využití personálního potenciálu katedry tělesné výchovy. To platí i dnes a učitelé Centra tělesné výchovy a sportu jsou vůdčími osobnostmi oddílů i celé vysokoškolské tělovýchovné jednoty.

V současné době má VŠTJ Ekonom přes tisíc členů z řad studentů, absolventů a zaměstnanců školy v oddílech basketbalu, florbalu, kanoistiky, karate, ledního hokeje, běžeckého i sjezdového lyžování, orientačního běhu, outdoorových sportů, rekreačních sportů, sportovní gymnastiky, šermu, tenisu a turistiky. V souladu se stoupajícím významem pohybových aktivit a sportu v životě moderního člověka se bude činnost naší tělovýchovné jednoty dále rozvíjet, aby uspokojila potřeby a zájmy svých členů i v dalších letech.

Zpravodaj VŠE - 50 let katedry tělesné výchovy na VŠE v Praze

Zpracoval: PaedDr. Vladan Vebr, CTVS VŠE Praha