O nás

Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s.

VŠTJ je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity hlavně pro studenty, zaměstnance a absolventy VŠE v Praze.

Kontaktní údaje

Adresa: VŠTJ Ekonom Praha, z.s., nám. W.Churchilla 4, 130 67, Praha 3 – Žižkov

Kancelář: budova Italská budova, 3.patro, č.IB 314

Telefon: 602 333 651, 604 675 964

Fax: 224 098 919

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výkonný výbor

Předseda: Ing. Libor Svoboda
Místopředseda: Mgr. Miroslav Libra
Tajemnice:

Jiří Janeček - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 724 652 222

Hospodář: Bc. Jonáš Procházka - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 602 333 651 
Metodik: Bc. Daniel Baxa

IČO:15273229

Registrace: MV VSP/1-4827/91-R

Org.číslo: ČSTV 3103302

Účet: 2700496245/2010

Statutárním orgánem VŠTJ je předseda. Předseda může zplnomocnit ostatní členy výkonného výboru k zastupování a jednání jménem VŠTJ se třetími osobami. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů VŠTJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Webmaster: