Oddíl rekreační tělesné výchovy (ORTV)

Oddíl rekreační tělesné výchovy Ekonom Praha přijal na své výroční dvacáté schůzi dne 19.11. 2014 následující usnesení:

  1. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období XII/13 – XI/14
  2. Ustanovuje výbor oddílu v tomto složení:
Předseda : Tomáš Pachl
Místopředseda: Miroslav Libra
Jednatelka: Petra Jelínková 

 

Členové výboru: Beránek Stanislav
  Dvořáková Karin
  Hojer Jakub
  Hojer Rudolf
  Štechrová Věra
  Anna Vůjtěchová

Kontaktní údaje:

Kancelář budova Menza Italská, 3.patro, č.MI 311
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 224 098 911, 917